Projekt Badawczy Rozwojowy NR 10-0006-04/2008

 

„System transportowy oparty na zastosowaniu nowych sposobów sprzęgania zestawów drogowych oraz innowacyjnym układzie sterowania hydraulicznych hamulców w holowanych pojazdach”

 

kierownik  projektu: dr inż. Adam P. Dubowski

tel.: 0048 61 8712 264

e-mail: dubowski@pimr.poznan.pl

zestaw badawczy nowej rodziny pojazdów do transportu rolniczego i lesnego

Streszczenie projektu

Prowadzone w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych (PIMR) w Poznaniu prace badawczo-rozwojowe nad poprawą jakości i bezpieczeństwa transportu w sektorze rolniczym i leśnym pozwoliły na opracowanie generalnej koncepcji systemu transportowego złożonego z trzech innowacyjnych transportowych opcji technologicznych opartych na nowych sposobach sprzęgania zestawów pojazdów oraz zastosowaniu nowych bezpieczniejszych układów sterujących pracą hamulców w holowanych pojazdach. Każda z tych opcji bazuje na zastosowaniu nowej generacji elektronicznego układu sterującego pracą hydraulicznych hamulców, który w podstawowej kompletacji wyposażony jest w moduł korektora siły hamowania (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej - DMC do 3,5 t) oraz w dodatkowy moduł układu ABS dla pojazdów o DMC do 10 t. Opracowanie i wdrożenie nowego systemu transportowego będzie miało istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywność przewozów towarów w Polsce, przy czym największe korzyści dla gospodarki powinno przynieść wdrożenie nowego systemu w transporcie towarów rolniczych.

Nowy system transportowy bazuje na opracowanych w PIMR technologiach i opatentowanych przez PIMR rozwiązaniach, których część przedstawiano w formie wykładów czy też publikacji na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach.

Opracowanie przez PIMR nowej generacji zestawów pojazdów powinno przyczynić się do modernizacji transportu, zwłaszcza produktów rolnych i w konsekwencji do szybkiego wycofania z tego transportu zestawów pojazdów rolniczych złożonych z klasycznego ciągnika rolniczego i jednej lub dwóch przyczep. Takie wolno poruszające się po drogach zestawy rolnicze, powodują znaczne zakłócenia w płynności poruszania się innych pojazdów samochodowych, a stosowane w przyczepach rolniczych jednoprzewodowe pneumatyczne układy hamulcowe zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. W Unii Europejskiej od szeregu lat w przyczepach rolniczych stosowane są dwuobwodowe powietrzne układy hamulcowe. Nowe zestawy pojazdów przyczynią się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego, ale także zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo i komfort pracy kierowców, pozwolą zaoszczędzić w skali roku znaczne ilości paliw silnikowych (ok. 75. tys. ton) jak i przyczynić się do poprawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

Proponowany przez PIMR system transportowy i przewidziane w nim nowe zestawy drogowe powinny przyczynić się do rozszerzenia oferty rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw produkujących lub modernizujących wyroby dla transportu drogowego, co powinno przyczynić się do powstania nowych miej sc pracy i usług w sektorze transportowym, a zwłaszcza rolniczym.

Celem prezentowanego projektu jest zbudowanie nowego systemu transportowego, a w jego ramach opracowanie modeli komputerowych wybranych zespołów konstrukcyjnych nowych zestawów drogowych, zbudowanie przykładowych rzeczywistych modeli zestawów pojazdów badawczych, ich przebadanie zarówno pod kątem bezpieczeństwa obsługi i oceny ryzyka jak i w próbach laboratoryjnych - pod kątem ich funkcjonalności, wytrzymałości, trwałości opracowanych rozwiązań.

Wchodzące w skład proponowanego systemu transportowego zestawy pojazdów będą przebadane w terenowych próbach (przejazdy po drogach nieutwardzonych, publicznych) oraz przebadane pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności przewozu towarów, zwłaszcza rolnych czy leśnych.

Realizacja projektu stworzy szansę istotnego przyspieszenia przeobrażeń strukturalnych w transporcie, zwłaszcza rolniczym i leśnym. Producentom samochodów, naczep, przyczep i maszyn stworzy realną możliwość konkurowania na rynku europejskim.


Publikacje
dotyczące badań elektronicznych urządzeń hamulcowych stosowanych
w nowej generacji środkach transportowych (publikacje w formacie pdf)
1. Medium Size Road Units - An Innovative Approach for Improving Efficiency and Safety of Agricultural Transportation in Poland and Europe as well
2. Land Rover fire truck modernization for improving transportation needs of the forestry farms and tree nurseries
3. Elektroniczny układ hamulcowy dla naczep i przyczep o DMC 2-10 t
4. New Generation of Agricultural Units – as Effective Approach for Improving National and International Transportation Road Safety in Poland
5. DEVICES FOR STEERING BRAKE PAD SENSOR WITH CHOSEN LEVEL OF FORCE DURING RESEARCH TESTS OF ELECTRONIC BRAKE SYSTEM IN NEW GENERATION OF ROAD UNITS
6. ELEKTRONICZNY UKŁAD HAMULCOWY DLA NOWEJ GENERACJI ŚRODKÓW TRANSPORTU, ZWŁASZCZA ROLNICZEGO
7. Land Rover fire truck modernization for improving transportation needs of the forestry farms and tree nurseries
8. Przystosowanie samochodu pożarniczego do holowania przyczepy typu gęsia szyja w celu jego efektywniejszego wykorzystania w leśnictwie


Zdjęcia z realizacji projektu