inowacyjna
 

Tytuł projektu:

Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego

Okres realizacji:

01.01.2010 – 31.12.2014 r.

Charakterystyka Technologii:

Maszyna pozwala na wykonywanie zabiegów na chronionych obszarach bagiennych i akwenach śródlądowych,
a zastosowane w niej rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo ekologiczne w:

- układach hydraulicznych, smarowania: biodegradowalne oleje i środki smarne,

- układzie napędowym: silnik ZS spełnia normy czystości spalin STAGE IIIB,

- zmniejszenie dewastacji terenu poprzez zastosowanie zróżnicowanych prędkości gąsienic wewnętrznych
i zewnętrznych.

Do pozyskania biomasy zastosowano jednofazową technologię zbioru przy pomocy specjalistycznych modułów roboczych do cięcia i rozdrabniania biomasy z terenów wodno-błotnych na cele paszowe, energetyczne i inne. Wdrożenie technologii i wielomodułowej maszyny przyczyni się do ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego, w tym głównie na terenach Parków Narodowych i obszarach Natura 2000.