PIMR - logo

BRANŻOWY OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ, TECHNICZNEJ, EKONOMICZNEJ I NORMALIZACYJNEJ

Pl - logo eng - logoZakres działalności Ośrodka:

 • Ośrodek oferuje badania i usługi w zakresie gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania wiedzy w zakresie techniki rolniczej
 • Biblioteka Naukowo-Techniczna dysponuje literaturą fachową z następujących dziedzin:
  • budowa i eksploatacja maszyn rolniczych
  • ochrona środowiska
  • ergonomia maszyn rolniczych
  • transport i logistyka w branży rolniczej
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w branży rolniczej