POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

Nazwa

Kierownik zakładu

EZ

Dział Kadr i Płac

mgr Urszula ID¬KOWSKA

Tel.: 0-61/8712-258

e-mail: EZ@pimr.poznan.pl

DRK

Dział Finansowo-Księgowy

mgr Dagmara MILEWSKA

Tel.: 0-61/8712-215

e-mail: office@pimr.poznan.pl

EA

Dział Administracyjny
Główny Energetyk

mgr inż. Ryszard LESIŃSKI

Tel.: 0-61/8712-261

e-mail: lesinski@pimr.poznan.pl

 

|Dyrekcja|    |Rada Naukowa|   |Zespoły badawcze|