ZESPOŁY BADAWCZE

 

Nazwa

Kontakt

DZ

Dział Koordynacji Projektów, Promocji i Monitoringu

Department of Projects Coordination, Promotion and Monitoring

dr inż. Julia GOŚCIAŃSKA-ŁOWIŃSKA

Tel.: 0-61/8712-306

e-mail: julia.goscianska@pimr.poznan.pl

DC

Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania
Projektowania i Badań

wersja polska

Research and Computer-Aided Design Group

english version

p.o. Kierownika mgr inż. Roman ROGACKI

Tel.: 61-8712-219; 600938588

e-mail: rogacki@pimr.poznan.pl

BG

Zespół Badań i Rozwoju Urządzeń do Pozyskiwania Energii Odnawialnej, Prac Gospodarskich i Magazynowych

wersja polska

Department of Devices for Renewable Energy Acquiring and Farming and Storage Works Researches and Development

english version

p.o. Kierownika dr hab. inż. Florian ADAMCZYK, prof. PIMR

Tel.: +48 61 8712 239; +48 501 711 381

e-mail: adamczyk@pimr.poznan.pl

BO

Zespół Badań i Rozwoju Maszyn do Siewu, Nawożenia i Ochrony Roślin

wersja polska

Department of Testing and Development of Sowing, Fertilizing and Plant Protection Machines

english version

p.o. Kierownika mgr inż. Tomasz SZULC

Tel.: 0-61/8712-214

e-mail: szulc@pimr.poznan.pl

BR

Zespół Badań i Rozwoju Maszyn do Uprawy Gleby i Zbioru Ziemiopłodów

wersja polska

Department of Testing and Development of Soil Cultivation and Crops Harvesting Machines

english version

mgr inż. Włodzimierz TALARCZYK

Tel.: 0-61/8712-213

e-mail: wtalar@pimr.poznan.pl

BE

Zespół ds. Energetyki i Dynamiki Maszyn Rolniczych

wersja polska

Department of Power Engineering and Dynamics of Agricultural Machines

english version

dr inż. Krzysztof ZEMBROWSKI

Tel.: 0-61/8712-230

e-mail: zembrowski@pimr.poznan.pl

BS

Zespół Badań i Rozwoju Maszyn i Urządzeń Spożywczych

wersja polska

Department of Research and Development of Foodstuff Machinery and Devices

english version

dr inż. Agata BIEŃCZAK

Tel.: 0-61/8712-262

e-mail: agata@pimr.poznan.pl

LB

Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych

wersja polska

Testing Laboratory for Agricultural Machines

english version

p.o. Kierownika mgr inż. Katarzyna BARTŁOMIEJCZAK

Tel.: + 48 662 098 543, +48 61 8712-251,

+48 61 8712-271, +48 61 8712-218

e-mail: bartlomiejczak@pimr.poznan.pl

TT

Zespół Badań i Rozwoju Materiałów Konstrukcyjnych Maszyn Rolniczych

wersja polska

Department of Agricultural Machines Materials Testing and Development

english version

p.o. Kierownika dr inż. Krzysztof ZEMBROWSKI

Tel.: 0-61/8712-206

e-mail: zembrowski@pimr.poznan.pl

TD

Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej, Ekonomicznej i Normalizacyjnej

The Branch Centre of Scientific, Technical, Economic and Standardization Information

p.o. Kierownika mgr Agnieszka KLEMBALSKA

Tel.: +48 61 8712-266

e-mail: agnes@pimr.poznan.pl

 

|Dyrekcja|   |Rada Naukowa|   |Inne jednostki organizacyjne|