DYREKCJA

DN

p. o. Dyrektora
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

dr inż. Julia GOŚCIAŃSKA-ŁOWIŃSKA

Tel.: 61-8712-222

e-mail: office@pimr.poznan.pl

DR

Główny Księgowy

mgr Dagmara MILEWSKA

Tel.: 61-8712-200; 61-8712-215

e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

|Rada Naukowa| |Zespoły badawcze|   |Inne jednostki organizacyjne|