PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT - UT-P Bydgoszcz
Tel.: 61-8712-222
e-mail: office@pimr.poznan.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

dr hab. inż. Florian ADAMCZYK, prof. PIMR - PIMR Poznań
Tel.: 61-8712-239
e-mail: adamczyk@pimr.poznan.pl

CZŁONKOWIE

kadencja 2017-2021

dr hab. inż. Florian ADAMCZYK, prof. PIMR

PIMR - Poznań

prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT

UT-P - Bydgoszcz

inż. Józef FAJFER

PW PROMAR Sp. z o.o. - Poznań

mgr inż. Paweł KRZEMIŃSKI

BIN Sp. z o.o. - Aleksandrów Kujawski

dr hab. inż. Przemysław NIEWIADOMSKI, prof. PP

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Wojciech OSMÓLSKI

PIMR - Poznań

mgr inż. Czesław OSTASZEWSKI

POM - Augustów

dr hab. inż. Tadeusz PAWŁOWSKI, prof. PIMR

PIMR - Poznań

mgr inż. Roman ROGACKI

PIMR - Poznań

inż. Antoni STOLARSKI

SAMASZ - Białystok

mgr inż. Tomasz SZULC

PIMR - Poznań

mgr inż. Włodzimierz TALARCZYK

PIMR - Poznań

prof. dr hab. inż. Wojciech TANAŚ

UP - Lublin

dr inż. Jacek WOJCIECHOWSKI

PIMR - Poznań

mgr Karol ZARAJCZYK

URSUS S.A. - Lublin

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ

mgr Dawid JAWORSKI

Tel.: 61-8712-274
e-mail: jaworski@pimr.poznan.pl

 

|Dyrekcja| |Zespoły badawcze|   |Inne jednostki organizacyjne|